adreçes

Figueres

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

972 50 22 00

Girona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

972 20 44 21

Palamós

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

972 50 22 00

Juridic

 

Dret civil

> Contractació Civil: Elaboració i negociació de contractes d'arrendament, compraventa, reconeixements de deute, opcions de compra, contracte d'arres, etc...

> Reclamacions de quantitat i morositat en el sector empresarial. Pagarés, xecs i lletres de canvi.

> Successions: Assessorament en l'àmbit hereditari, intervenció en procediments relatius a testaments, declaració d'hereus, legítimes, etc.

> Arrendaments. Procediments de reclamació de rentes, desnonaments, resolució de contractes d'arrendament i altres derivats d'incompliments contractuals.

> Expedients de domini, d'immatriculació de finques, alliberament de càrregues i gravàmens i altres referents al Registre de la Propietat.

> Família: Procediments de mutu acord de divorci, separació, trencament de parelles de fet.

 juridic

 

Dret mercantil

> Contractació Mercantil: Operacions de Transmissió empresarial, Transmissió d'accions i participacions, compraventa de negocis, arrendament de negocis, operacions immobiliàries

> Operacions de Reestructuració empresarial: Augments i disminució de Capital Social, Fusions, Escissions, Aportacions de branques d'activitat

> Constitució i creació de societats mercantils, canvis en els òrgans d'administració, canvis de domicili social, etc.

> Responsabilitat dels administradors. Un cas Particular.


Dret tributari

> Defensa i representació davant Inspeccions o comprovacions iniciades per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), tant pels òrgans d'Inspecció com pels òrgans de Gestió, així com en procediments sancionadors

> Procediments de revisió tributaris en via administrativa: Recursos de reposició, reclamacions econòmico-administratives (tant davant el TEAR com el TEAC),  procediments especials de revisió

> Procediments tributaris en l'àmbit jurisdiccional, via contenciosa-administrativa.